Featured Latest Ads:

Today's Vegetable Price

From Kalimati Market: December 13, 2017 मंसिर २७, २०७४

Vegetable Retail Avg Wholesale Avg
गोलभेडा ठूलो Tomato Big
के.जी.
रु 85
 -10.53%
रु 68
 -5.56%
गोलभेडा सानो Tomato Small
के.जी.
रु 85
 -10.53%
रु 58
 -14.71%
अालु रातो Potato Red
के.जी.
रु 48
 6.67%
रु 36
 
अालु सेतो Potato White
के.जी.
रु 43
 13.16%
रु 33
 
प्याज सुकेको Onion Dry
के.जी.
रु 105
 
रु 89
 7.23%
गाजर Carrot
के.जी.
रु 95
 
रु 78
 
बन्दा Cabbage
के.जी.
रु 45
 -18.18%
रु 38
 5.56%
काउली स्थानिय Cauli Local
के.जी.
रु 45
 
रु 22
 -21.43%
काउली तरार्इ
के.जी.
रु 35
 
रु 19
 -5.00%
मूला रातो
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 17.86%
मूला सेतो Raddish White
के.जी.
रु 35
 
रु 28
 
भन्टा लाम्चो Brinjal Long
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 -13.16%
भन्टा डल्लो Brinjal Round
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 -13.16%
बोडी Cow pea
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
मटरकोशा Green Peas
के.जी.
रु 95
 -9.52%
रु 78
 -20.41%
घिउ सिमी French Bean
के.जी.
रु 45
 -40.00%
रु 38
 -26.92%
टाटे सिमी Sword Bean
के.जी.
रु 55
 -35.29%
रु 38
 -34.48%
तितो करेला Bitter Gourd
के.जी.
रु 75
 -11.76%
रु 58
 -14.71%
लौका Bottle Gourd
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
परवर Pointed Gourd
के.जी.
रु 85
 
रु 72
 -7.69%
फर्सी पाकेको Pumpkin
के.जी.
रु 35
 25.00%
रु 22
 4.76%
फर्सी हरियो Squash
के.जी.
रु 55
 14.58%
रु 38
 
भिण्डी Okara
के.जी.
रु 95
 
रु 78
 
पिंडालू Arum
के.जी.
रु 65
 18.18%
रु 48
 
रायो साग Brd Leaf Mustard
के.जी.
रु 55
 
रु 38
 
पालूगो साग Spinach Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 58
 
चमसूरको साग Cress Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 58
 
तोरीको साग Mustard Leaf
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 
मेथीको साग Fenugreek Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 58
 
प्याज हरियो Onion Green
के.जी.
रु 95
 
रु 75
 
बकूला Bakula
के.जी.
रु 95
 
रु 75
 
तरुल Yam
के.जी.
रु 45
 18.42%
रु 33
 
च्याउ Mushroom
के.जी.
रु 135
 -6.90%
रु 125
 
ब्रोकाउली Brocauli
के.जी.
रु 75
 
रु 58
 -6.45%
चुकुन्दर Sugarbeet
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
जिरीको साग Lettuce
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
सेलरी Celery
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
पार्सले Parseley
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
सौफको साग Fennel Leaf
के.जी.
रु 65
 -13.33%
रु 58
 
गान्टे मूला Turnip A
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 
इमली Tamarind
के.जी.
रु 135
 
रु 125
 
तामा Bamboo Shoot
के.जी.
रु 145
 
रु 125
 
तोफु Tofu
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
गुन्दुक Gundruk
के.जी.
रु 190
 
रु 155
 
स्याउ Apple
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
केरा Banana
दर्जन
रु 65
 
रु 53
 
कागती Lime
१०० गोटा
रु 575
 
रु 525
 
अनार Pomegranate
के.जी.
रु 190
 
रु 155
 
सुन्तला Orange
के.जी.
रु 105
 
रु 85
 
तरबुजा Water Melon
के.जी.
रु 55
 -15.38%
रु 48
 
मौसम Sweet Orange
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
भुर्इ कटहर Pineapple
प्रति गोटा
रु 105
 
रु 95
 
काक्रो Cucumber
के.जी.
रु 65
 -13.33%
रु 52
 -10.34%
नासपाती Pear
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
मेवा Papaya
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
लप्सी Mombin
के.जी.
रु 65
 
रु 48
 
अदुवा Ginger
के.जी.
रु 65
 
रु 52
 
खु्र्सानी सुकेको Chilli Dry
के.जी.
रु 235
 
रु 195
 
खु्र्सानी हरियो Chilli Green
के.जी.
रु 75
 -11.76%
रु 62
 -8.82%
भेडे खु्र्सानी Capsicum
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 -5.56%
लसुन हरियो Garlic Green
के.जी.
रु 115
 
रु 95
 
हरियो धनिया Coriander Green
के.जी.
रु 85
 -19.05%
रु 75
 -21.05%
लसुन सुकेको चाइनिज Garlic Dry Chinese
के.जी.
रु 210
 
रु 145
 
लसुन सुकेको नेपाली Garlic Dry Nepali
के.जी.
रु 235
 
रु 155
 
माछा ताजा Fish Fresh
के.जी.
रु 255
 
रु 245
 

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 51,916.85 289.384 0.56 %
Silver रु 662.97 2.560 0.39 %
US $ रु 103.11 0.064 0.06 %
AU $ रु 78.45 -0.010 -0.75 %
UK £ रु 137.85 -0.003 -0.37 %
Updated: December 13, 2017, 8:56 pm

Petrol/Diesel Stock in Nepal

Fuel Price/L Qty(KL) Changed %
Petrol रु 99 2520  370.15%
Diesel रु 75 4152  320.24%
Kerosene रु 75 312  310.53%
AirlineTF रु 980 5280  1,100.00%
LPG रु 1,400 1056  560.00%
Nepal Oil Corp: September 25, 2017

Copyright © Sastoramro.com 2017.