Featured Latest Ads:

Today's Vegetable Price

From Kalimati Market: August 19, 2017 भाद्र ३, २०७४

Vegetable Retail Avg Wholesale Avg
गोलभेडा सानो Tomato Small
के.जी.
रु 95
 
रु 78
 
अालु रातो Potato Red
के.जी.
रु 45
 
रु 34
 
अालु सेतो Potato White
के.जी.
रु 35
 
रु 29
 
प्याज सुकेको Onion Dry
के.जी.
रु 65
 
रु 54
 
गाजर Carrot
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 
बन्दा Cabbage
के.जी.
रु 35
 
रु 24
 
काउली स्थानिय Cauli Local
के.जी.
रु 85
 
रु 78
 
मूला सेतो Raddish White
के.जी.
रु 35
 
रु 22
 
भन्टा लाम्चो Brinjal Long
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
भन्टा डल्लो Brinjal Round
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
बोडी Cow pea
के.जी.
रु 85
 
रु 73
 1.39%
घिउ सिमी French Bean
के.जी.
रु 125
 
रु 98
 
भटमासकोशा
के.जी.
रु 85
 
रु 78
 
तितो करेला Bitter Gourd
के.जी.
रु 45
 
रु 39
 2.63%
लौका Bottle Gourd
के.जी.
रु 55
 
रु 43
 2.38%
परवर Pointed Gourd
के.जी.
रु 85
 
रु 78
 
चिचिण्डो
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
घिरौला
के.जी.
रु 55
 
रु 42
 
झिगूनी
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
फर्सी पाकेको Pumpkin
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
फर्सी हरियो Squash
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 1.92%
भिण्डी Okara
के.जी.
रु 105
 
रु 88
 
पिंडालू Arum
के.जी.
रु 55
 
रु 48
 
स्कूस Christophine
के.जी.
रु 55
 
रु 48
 
रायो साग Brd Leaf Mustard
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
पालूगो साग Spinach Leaf
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
चमसूरको साग Cress Leaf
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
तोरीको साग Mustard Leaf
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
मेथीको साग Fenugreek Leaf
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
प्याज हरियो Onion Green
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
च्याउ Mushroom
के.जी.
रु 235
 9.30%
रु 205
 5.13%
कुरीलो
के.जी.
रु 375
 
रु 325
 
चुकुन्दर Sugarbeet
के.जी.
रु 65
 
रु 55
 
जिरीको साग Lettuce
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
सेलरी Celery
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
पार्सले Parseley
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
सौफको साग Fennel Leaf
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
पुदीना
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
गान्टे मूला Turnip A
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
इमली Tamarind
के.जी.
रु 125
 
रु 115
 
तामा Bamboo Shoot
के.जी.
रु 145
 
रु 125
 
तोफु Tofu
के.जी.
रु 95
 
रु 85
 
गुन्दुक Gundruk
के.जी.
रु 210
 
रु 195
 
स्याउ Apple
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
केरा Banana
दर्जन
रु 95
 
रु 85
 
कागती Lime
१०० गोटा
रु 575
 
रु 525
 
अनार Pomegranate
के.जी.
रु 210
 
रु 195
 
तरबुजा Water Melon
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
मौसम Sweet Orange
के.जी.
रु 135
 
रु 125
 
भुर्इ कटहर Pineapple
प्रति गोटा
रु 115
 
रु 105
 
काक्रो Cucumber
के.जी.
रु 65
 
रु 46
 2.22%
रुख कटहर
के.जी.
रु 35
 
रु 28
 
नासपाती Pear
के.जी.
रु 35
 
रु 26
 4.00%
मेवा Papaya
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
लप्सी Mombin
के.जी.
रु 45
 
रु 32
 -8.57%
अदुवा Ginger
के.जी.
रु 75
 
रु 62
 -1.59%
खु्र्सानी सुकेको Chilli Dry
के.जी.
रु 225
 
रु 195
 
खु्र्सानी हरियो Chilli Green
के.जी.
रु 55
 
रु 48
 
भेडे खु्र्सानी Capsicum
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 1.61%
लसुन हरियो Garlic Green
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
हरियो धनिया Coriander Green
के.जी.
रु 255
 
रु 240
 2.13%
लसुन सुकेको चाइनिज Garlic Dry Chinese
के.जी.
रु 225
 
रु 177
 1.14%
लसुन सुकेको नेपाली Garlic Dry Nepali
के.जी.
रु 175
 
रु 145
 
छ्यापी सुकेको Clive Dry
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
माछा ताजा Fish Fresh
के.जी.
रु 255
 
रु 238
 

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 53,120.87 -205.364 -0.39 %
Silver रु 710.82 -2.532 -0.36 %
US $ रु 102.35 0.000 0.00 %
AU $ रु 81.24 -0.000 -0.03 %
UK £ रु 131.77 -0.000 -0.03 %
Updated: August 19, 2017, 6:19 pm

Petrol/Diesel Stock in Nepal

Fuel Price/L Qty(KL) Changed %
Petrol रु 99 5352  255.85%
Diesel रु 75 10230  343.24%
Kerosene रु 75 192  269.23%
AirlineTF रु 980 1560  239.13%
LPG रु 1,400 4812  454.38%
Nepal Oil Corp: August 19, 2017

Copyright © Sastoramro.com 2017.