Featured Latest Ads:
Hero Hero रु 3,10,000
Home › Kathmandu › Kirtipur › Pets › Birds › Ad ID: 19416

Poultry farm sale in Kirtipur (Kathmandu)


Image 1 of 3
Poultry farm sale in Kirtipur (Kathmandu)
905 views

Description

किर्तिपुरमा रहेको एकदम तयारी खोर त्यहाँ भएका सम्पूर्ण सामान सहित कुखुराको खोर उचित मुल्यमा, खोर चलाउने मान्छे नभएर बेच्न लागेको ।

२००० देखी २५०० सम्म ब्रोइलेर / लेय्येर्स पाल्न मिल्ने, १ टहरा ३ कोठा सहित ।

 POST SIMILAR AD

WATCH  

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 84,962.39 -458.430 -0.54 %
Silver रु 1,140.58 -17.067 -1.50 %
US $ रु 117.47 0.000 0.00 %
AU $ रु 86.41 0.008 0.59 %
UK £ रु 162.52 0.003 0.35 %
Updated: September 11, 2021, 1:54 pm

Copyright © Sastoramro.com 2021.