Featured Latest Ads:
Honda Dio Honda Dio रु 1,60,000
Home › Kathmandu › Chabahil › Homes, Decors & Furnishing › Others › Ad ID: 15291

Drainage and safety tank cleaning service in Kathmandu Nepal


Image 1 of 3
Drainage and safety tank cleaning service in Kathmandu Nepal
88 views

Description

सस्तो मुल्यमा आधुनिक प्रबिधि बाट  दक्ष कामदारहरुद्वारा तपाईंको घर आगन टोलमा ढल जाम, मंगल जाम,बाथरुम जाम खोल्नु परेमा वा सेफ्टि ट्याङ्कि भरिएर खाली गर्नुपरेमा हामीलाई तुरुन्तै सम्झिनुहोस ।

सम्पर्क नम्बर : 9861607898, 9818888215

If you have problems regarding drainage (dhal), sewage (nali),bathroom jam, magal jam or septic tank (safety tank, safty tank) then please do remember us. We are ready to help you at any moment.

 POST SIMILAR AD

WATCH  

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 58,218.08 192.058 0.33 %
Silver रु 690.15 4.278 0.62 %
US $ रु 112.31 -0.060 -0.05 %
AU $ रु 78.90 -0.002 -0.17 %
UK £ रु 144.97 -0.001 -0.09 %
Updated: April 26, 2019, 1:14 pm

Petrol/Diesel Stock in Nepal

Fuel Price/L Qty(KL) Changed %
Petrol रु 99 11592  390.15%
Diesel रु 75 38556  508.33%
Kerosene रु 75 576  423.64%
AirlineTF रु 980 6300  2,150.00%
LPG रु 1,400 19971  2,613.45%
Nepal Oil Corp: March 21, 2018

Today's Vegetable Price

Vegetable Retail Avg Wholesale Avg
गोलभेडा ठूलो
के.जी.
रु 45
 -18.18%
रु 30
 -21.05%
गोलभेडा सानो
के.जी.
रु 45
 
रु 28
 27.27%
अालु रातो
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 -2.86%
[View All] From Kalimati Market: October 25, 2018 

Copyright © Sastoramro.com 2019.