Featured Latest Ads:
Laptop Laptop रु 18,000
Home › Kathmandu › Homes, Decors & Furnishing › Others › Ad ID: 24771

watertankcleaningservice

Contact for price

Image 1 of 1
watertankcleaningservice
68 views

Description

के तपाईंलाई थाहा छ? 80% भन्दा बढी रोगहरु प्रदुसित पानीको कारणले नै लाग्ने गर्छ। आज आफ्नो घरको पानी टंकी कुन अवस्थामा छ ,बुझौं र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि बिचार पुर्याऊ , हामीले सफा सम्झियेको पानी टंकीको पानी दुसित त छैन ? येसो हो भने आजै हामीलाई सम्झनु होस !
BEST WATER TANK CLEANING SERVICE
IS YOUR WATER TANK CLEAN?
Clean your water tank by using German technology with professional trained staff.
The health of you and your family depends on you. Give your family a happy life with clean water.
Book Now :
9840-201-444 9851-172-299
9851-052-299 9818-305-672,
01-5712554, 01-5712671

 POST SIMILAR AD

WATCH  

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 95,527.76 494.234 0.52 %
Silver रु 1,249.48 24.644 1.97 %
US $ रु 131.84 -0.023 -0.02 %
AU $ रु 89.21 -0.007 -0.48 %
UK £ रु 161.24 -0.000 -0.05 %
Updated: December 8, 2022, 8:45 pm

Copyright © Sastoramro.com 2022.