Featured Latest Ads:

Today's Vegetable Price

From Kalimati Market: July 16, 2018 आषाढ़ ३२, २०७५

Vegetable Retail Avg Wholesale Avg
गोलभेडा ठूलो Tomato Big
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
गोलभेडा सानो Tomato Small
के.जी.
रु 33
 -5.71%
रु 18
 20.00%
अालु रातो Potato Red
के.जी.
रु 55
 
रु 39
 
अालु सेतो Potato White
के.जी.
रु 48
 
रु 35
 
प्याज सुकेको Onion Dry
के.जी.
रु 55
 
रु 34
 
गाजर Carrot
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
बन्दा Cabbage
के.जी.
रु 55
 
रु 38
 
काउली स्थानिय Cauli Local
के.जी.
रु 65
 
रु 43
 -25.86%
मूला सेतो Raddish White
के.जी.
रु 45
 
रु 28
 
भन्टा लाम्चो Brinjal Long
के.जी.
रु 55
 
रु 38
 
बोडी Cow pea
के.जी.
रु 65
 
रु 48
 -7.69%
घिउ सिमी French Bean
के.जी.
रु 95
 11.76%
रु 78
 8.33%
भटमासकोशा
के.जी.
रु 95
 11.76%
रु 78
 
तितो करेला Bitter Gourd
के.जी.
रु 70
 7.69%
रु 58
 
लौका Bottle Gourd
के.जी.
रु 75
 15.38%
रु 58
 11.54%
परवर Pointed Gourd
के.जी.
रु 75
 15.38%
रु 58
 
चिचिण्डो
के.जी.
रु 55
 22.22%
रु 38
 
घिरौला
के.जी.
रु 75
 15.38%
रु 58
 
झिगूनी
के.जी.
रु 55
 
रु 43
 2.38%
फर्सी पाकेको Pumpkin
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 
फर्सी हरियो Squash
के.जी.
रु 55
 
रु 48
 
भिण्डी Okara
के.जी.
रु 70
 7.69%
रु 53
 -8.62%
स्कूस Christophine
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
रायो साग Brd Leaf Mustard
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 
पालूगो साग Spinach Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 
चमसूरको साग Cress Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 
तोरीको साग Mustard Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 
प्याज हरियो Onion Green
के.जी.
रु 145
 
रु 135
 
च्याउ Mushroom
के.जी.
रु 190
 
रु 155
 
न्यूरो
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
चुकुन्दर Sugarbeet
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
जिरीको साग Lettuce
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 
सेलरी Celery
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
पार्सले Parseley
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
सौफको साग Fennel Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 
पुदीना
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
गान्टे मूला Turnip A
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 
इमली Tamarind
के.जी.
रु 155
 
रु 145
 
तामा Bamboo Shoot
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
तोफु Tofu
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 
गुन्दुक Gundruk
के.जी.
रु 235
 
रु 195
 
स्याउ Apple
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
केरा Banana
दर्जन
रु 95
 
रु 85
 
कागती Lime
के.जी.
रु 225
 
रु 165
 
अनार Pomegranate
के.जी.
रु 290
 
रु 235
 
आँप
के.जी.
रु 105
 
रु 75
 
तरबुजा Water Melon
के.जी.
रु 48
 
रु 43
 
मौसम Sweet Orange
के.जी.
रु 205
 
रु 155
 
भुर्इ कटहर Pineapple
प्रति गोटा
रु 115
 
रु 105
 
काक्रो Cucumber
के.जी.
रु 75
 
रु 55
 -5.17%
नासपाती Pear
के.जी.
रु 205
 
रु 155
 
मेवा Papaya
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
अदुवा Ginger
के.जी.
रु 115
 
रु 95
 -3.06%
खु्र्सानी सुकेको Chilli Dry
के.जी.
रु 235
 
रु 195
 
खु्र्सानी हरियो Chilli Green
के.जी.
रु 115
 -8.00%
रु 85
 -19.05%
लसुन हरियो Garlic Green
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
हरियो धनिया Coriander Green
के.जी.
रु 145
 
रु 125
 
लसुन सुकेको चाइनिज Garlic Dry Chinese
के.जी.
रु 175
 
रु 125
 
लसुन सुकेको नेपाली Garlic Dry Nepali
के.जी.
रु 110
 -4.35%
रु 85
 
माछा ताजा Fish Fresh
के.जी.
रु 255
 
रु 248
 

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 54,877.85 0.000 0.00 %
Silver रु 706.67 -0.112 -0.02 %
US $ रु 109.40 0.000 0.00 %
AU $ रु 81.21 -0.001 -0.06 %
UK £ रु 144.88 -0.001 -0.10 %
Updated: July 17, 2018, 3:14 am

Petrol/Diesel Stock in Nepal

Fuel Price/L Qty(KL) Changed %
Petrol रु 99 11592  390.15%
Diesel रु 75 38556  508.33%
Kerosene रु 75 576  423.64%
AirlineTF रु 980 6300  2,150.00%
LPG रु 1,400 19971  2,613.45%
Nepal Oil Corp: March 21, 2018

Copyright © Sastoramro.com 2018.