Featured Latest Ads:

Today's Vegetable Price

From Kalimati Market: October 25, 2018 कार्तिक ८, २०७५

Vegetable Retail Avg Wholesale Avg
गोलभेडा ठूलो Tomato Big
के.जी.
रु 45
 -18.18%
रु 30
 -21.05%
गोलभेडा सानो Tomato Small
के.जी.
रु 45
 
रु 28
 27.27%
अालु रातो Potato Red
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 -2.86%
प्याज सुकेको Onion Dry
के.जी.
रु 55
 -15.38%
रु 41
 -2.38%
गाजर Carrot
के.जी.
रु 115
 -8.00%
रु 95
 -9.52%
बन्दा Cabbage
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 
काउली स्थानिय Cauli Local
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 22.22%
मूला सेतो Raddish White
के.जी.
रु 35
 -22.22%
रु 22
 10.00%
भन्टा लाम्चो Brinjal Long
के.जी.
रु 45
 
रु 28
 
भन्टा डल्लो Brinjal Round
के.जी.
रु 55
 22.22%
रु 38
 15.15%
बोडी Cow pea
के.जी.
रु 75
 
रु 58
 -14.71%
घिउ सिमी French Bean
के.जी.
रु 45
 
रु 28
 
भटमासकोशा
के.जी.
रु 75
 -11.76%
रु 58
 
तितो करेला Bitter Gourd
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 17.24%
लौका Bottle Gourd
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 
परवर Pointed Gourd
के.जी.
रु 65
 
रु 48
 
घिरौला
के.जी.
रु 65
 
रु 48
 
फर्सी पाकेको Pumpkin
के.जी.
रु 35
 -22.22%
रु 29
 
फर्सी हरियो Squash
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 
भिण्डी Okara
के.जी.
रु 95
 11.76%
रु 78
 14.71%
बरेला Barela
के.जी.
रु 45
 
रु 28
 
स्कूस Christophine
के.जी.
रु 25
 
रु 18
 
रायो साग Brd Leaf Mustard
के.जी.
रु 55
 
रु 45
 
पालूगो साग Spinach Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 
चमसूरको साग Cress Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 
तोरीको साग Mustard Leaf
के.जी.
रु 55
 -26.67%
रु 45
 
मेथीको साग Fenugreek Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 
प्याज हरियो Onion Green
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
च्याउ Mushroom
के.जी.
रु 95
 -13.64%
रु 85
 -10.53%
चुकुन्दर Sugarbeet
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
जिरीको साग Lettuce
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
सेलरी Celery
के.जी.
रु 190
 
रु 190
 8.57%
पार्सले Parseley
के.जी.
रु 190
 
रु 190
 8.57%
सौफको साग Fennel Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 
पुदीना
के.जी.
रु 190
 
रु 190
 8.57%
गान्टे मूला Turnip A
के.जी.
रु 55
 
रु 45
 
इमली Tamarind
के.जी.
रु 155
 
रु 145
 
तामा Bamboo Shoot
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
तोफु Tofu
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
गुन्दुक Gundruk
के.जी.
रु 235
 
रु 190
 -2.56%
स्याउ Apple
के.जी.
रु 125
 
रु 115
 
केरा Banana
दर्जन
रु 95
 11.76%
रु 85
 13.33%
कागती Lime
के.जी.
रु 225
 
रु 190
 
अनार Pomegranate
के.जी.
रु 210
 
रु 175
 
सुन्तला Orange
के.जी.
रु 95
 -9.52%
रु 75
 
तरबुजा Water Melon
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 
मौसम Sweet Orange
के.जी.
रु 115
 4.55%
रु 95
 
भुर्इ कटहर Pineapple
प्रति गोटा
रु 115
 
रु 105
 
काक्रो Cucumber
के.जी.
रु 65
 -13.33%
रु 47
 -17.54%
मेवा Papaya
के.जी.
रु 85
 -10.53%
रु 78
 -8.24%
लप्सी Mombin
के.जी.
रु 75
 36.36%
रु 58
 38.10%
अदुवा Ginger
के.जी.
रु 140
 
रु 95
 
खु्र्सानी सुकेको Chilli Dry
के.जी.
रु 245
 2.08%
रु 215
 
खु्र्सानी हरियो Chilli Green
के.जी.
रु 95
 
रु 78
 
भेडे खु्र्सानी Capsicum
के.जी.
रु 95
 
रु 78
 
लसुन हरियो Garlic Green
के.जी.
रु 205
 24.24%
रु 175
 20.69%
हरियो धनिया Coriander Green
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 11.76%
लसुन सुकेको चाइनिज Garlic Dry Chinese
के.जी.
रु 175
 
रु 125
 
लसुन सुकेको नेपाली Garlic Dry Nepali
के.जी.
रु 140
 
रु 95
 
माछा ताजा Fish Fresh
के.जी.
रु 275
 
रु 253
 -1.94%

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 72,202.67 220.062 0.30 %
Silver रु 815.91 -4.343 -0.53 %
US $ रु 113.94 -0.009 -0.01 %
AU $ रु 76.85 -0.005 -0.35 %
UK £ रु 147.82 -0.002 -0.22 %
Updated: February 12, 2020, 9:54 pm

Petrol/Diesel Stock in Nepal

Fuel Price/L Qty(KL) Changed %
Petrol रु 99 11592  390.15%
Diesel रु 75 38556  508.33%
Kerosene रु 75 576  423.64%
AirlineTF रु 980 6300  2,150.00%
LPG रु 1,400 19971  2,613.45%
Nepal Oil Corp: March 21, 2018

Copyright © Sastoramro.com 2020.