Featured Latest Ads:
रु 50,000

Today's Vegetable Price

From Kalimati Market: April 16, 2018 बैसाख ३, २०७५

Vegetable Retail Avg Wholesale Avg
गोलभेडा ठूलो Tomato Big
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 
गोलभेडा सानो Tomato Small
के.जी.
रु 45
 
रु 31
 -18.42%
अालु रातो Potato Red
के.जी.
रु 45
 
रु 29
 
अालु सेतो Potato White
के.जी.
रु 38
 
रु 28
 3.70%
प्याज सुकेको Onion Dry
के.जी.
रु 45
 
रु 25
 
गाजर Carrot
के.जी.
रु 55
 
रु 48
 
बन्दा Cabbage
के.जी.
रु 38
 
रु 28
 
काउली स्थानिय Cauli Local
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 1.92%
मूला सेतो Raddish White
के.जी.
रु 35
 
रु 28
 
भन्टा लाम्चो Brinjal Long
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
भन्टा डल्लो Brinjal Round
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
बोडी Cow pea
के.जी.
रु 95
 
रु 78
 
मटरकोशा Green Peas
के.जी.
रु 63
 
रु 53
 10.42%
घिउ सिमी French Bean
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 
तितो करेला Bitter Gourd
के.जी.
रु 65
 -13.33%
रु 53
 -22.06%
लौका Bottle Gourd
के.जी.
रु 45
 
रु 33
 
परवर Pointed Gourd
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 
घिरौला
के.जी.
रु 95
 11.76%
रु 78
 
फर्सी पाकेको Pumpkin
के.जी.
रु 35
 
रु 28
 -12.50%
फर्सी हरियो Squash
के.जी.
रु 65
 
रु 48
 
भिण्डी Okara
के.जी.
रु 75
 
रु 58
 
बरेला Barela
के.जी.
रु 75
 
रु 58
 
स्कूस Christophine
के.जी.
रु 45
 
रु 38
 
रायो साग Brd Leaf Mustard
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
पालूगो साग Spinach Leaf
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
चमसूरको साग Cress Leaf
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
तोरीको साग Mustard Leaf
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
मेथीको साग Fenugreek Leaf
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
प्याज हरियो Onion Green
के.जी.
रु 85
 
रु 68
 
च्याउ Mushroom
के.जी.
रु 270
 10.20%
रु 245
 4.26%
ब्रोकाउली Brocauli
के.जी.
रु 75
 
रु 68
 
चुकुन्दर Sugarbeet
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 
रातो बन्दा Red Cabbbage
के.जी.
रु 65
 
रु 55
 
जिरीको साग Lettuce
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
ग्याठ कोबी
के.जी.
रु 65
 
रु 55
 
सेलरी Celery
के.जी.
रु 165
 
रु 155
 
पार्सले Parseley
के.जी.
रु 165
 
रु 155
 
सौफको साग Fennel Leaf
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
पुदीना
के.जी.
रु 165
 
रु 155
 
गान्टे मूला Turnip A
के.जी.
रु 105
 
रु 93
 
इमली Tamarind
के.जी.
रु 165
 
रु 155
 
तामा Bamboo Shoot
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
तोफु Tofu
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 
गुन्दुक Gundruk
के.जी.
रु 190
 
रु 155
 
स्याउ Apple
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
केरा Banana
दर्जन
रु 115
 
रु 105
 
कागती Lime
१०० गोटा
रु 1,350
 -1.82%
रु 1,225
 
अनार Pomegranate
के.जी.
रु 305
 
रु 255
 -1.92%
अंगुर
के.जी.
रु 175
 2.94%
रु 155
 6.90%
सुन्तला Orange
के.जी.
रु 165
 6.45%
रु 145
 
तरबुजा Water Melon
के.जी.
रु 45
 28.57%
रु 29
 
मौसम Sweet Orange
के.जी.
रु 165
 6.45%
रु 145
 
भुर्इ कटहर Pineapple
प्रति गोटा
रु 125
 8.70%
रु 105
 
काक्रो Cucumber
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
रुख कटहर
के.जी.
रु 75
 15.38%
रु 65
 
नासपाती Pear
के.जी.
रु 190
 
रु 165
 
मेवा Papaya
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 -4.41%
अदुवा Ginger
के.जी.
रु 65
 
रु 58
 
खु्र्सानी सुकेको Chilli Dry
के.जी.
रु 235
 
रु 195
 
खु्र्सानी हरियो Chilli Green
के.जी.
रु 75
 
रु 63
 -7.35%
भेडे खु्र्सानी Capsicum
के.जी.
रु 65
 
रु 63
 8.62%
लसुन हरियो Garlic Green
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
हरियो धनिया Coriander Green
के.जी.
रु 125
 
रु 115
 
लसुन सुकेको चाइनिज Garlic Dry Chinese
के.जी.
रु 210
 
रु 145
 
लसुन सुकेको नेपाली Garlic Dry Nepali
के.जी.
रु 175
 
रु 125
 
छ्यापी हरियो Clive Green
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
माछा ताजा Fish Fresh
के.जी.
रु 255
 4.08%
रु 245
 4.26%

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 56,766.00 0.000 0.00 %
Silver रु 730.65 0.000 0.00 %
US $ रु 108.67 0.000 0.00 %
AU $ रु 81.64 0.000 0.00 %
UK £ रु 146.37 0.000 0.00 %
Updated: May 20, 2018, 8:08 pm

Petrol/Diesel Stock in Nepal

Fuel Price/L Qty(KL) Changed %
Petrol रु 99 11592  390.15%
Diesel रु 75 38556  508.33%
Kerosene रु 75 576  423.64%
AirlineTF रु 980 6300  2,150.00%
LPG रु 1,400 19971  2,613.45%
Nepal Oil Corp: March 21, 2018

Copyright © Sastoramro.com 2018.