Featured Latest Ads:

Today's Vegetable Price

From Kalimati Market: September 22, 2018 आस्विन ६, २०७५

Vegetable Retail Avg Wholesale Avg
गोलभेडा ठूलो Tomato Big
के.जी.
रु 65
 
रु 46
 -4.17%
गोलभेडा सानो Tomato Small
के.जी.
रु 65
 
रु 46
 9.52%
अालु रातो Potato Red
के.जी.
रु 73
 
रु 57
 1.79%
अालु सेतो Potato White
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 1.92%
प्याज सुकेको Onion Dry
के.जी.
रु 48
 
रु 30
 
गाजर Carrot
के.जी.
रु 165
 
रु 125
 
बन्दा Cabbage
के.जी.
रु 85
 -10.53%
रु 55
 -29.49%
काउली स्थानिय Cauli Local
के.जी.
रु 125
 -7.41%
रु 95
 -17.39%
मूला सेतो Raddish White
के.जी.
रु 55
 
रु 43
 2.38%
भन्टा लाम्चो Brinjal Long
के.जी.
रु 55
 
रु 43
 2.38%
बोडी Cow pea
के.जी.
रु 115
 
रु 85
 -13.27%
घिउ सिमी French Bean
के.जी.
रु 115
 
रु 95
 -3.06%
भटमासकोशा
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 -3.85%
तितो करेला Bitter Gourd
के.जी.
रु 75
 
रु 65
 12.07%
लौका Bottle Gourd
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 -8.62%
परवर Pointed Gourd
के.जी.
रु 115
 
रु 75
 -23.47%
फर्सी पाकेको Pumpkin
के.जी.
रु 45
 -18.18%
रु 38
 
फर्सी हरियो Squash
के.जी.
रु 55
 
रु 38
 
भिण्डी Okara
के.जी.
रु 75
 -11.76%
रु 55
 -29.49%
स्कूस Christophine
के.जी.
रु 35
 
रु 18
 
रायो साग Brd Leaf Mustard
के.जी.
रु 125
 
रु 105
 
पालूगो साग Spinach Leaf
के.जी.
रु 125
 
रु 105
 
चमसूरको साग Cress Leaf
के.जी.
रु 125
 
रु 105
 
तोरीको साग Mustard Leaf
के.जी.
रु 75
 
रु 105
 61.54%
प्याज हरियो Onion Green
के.जी.
रु 135
 
रु 125
 
च्याउ Mushroom
के.जी.
रु 185
 -2.63%
रु 155
 -11.43%
न्यूरो
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
चुकुन्दर Sugarbeet
के.जी.
रु 95
 
रु 75
 
जिरीको साग Lettuce
के.जी.
रु 190
 
रु 175
 
सेलरी Celery
के.जी.
रु 190
 
रु 175
 
पार्सले Parseley
के.जी.
रु 190
 
रु 175
 
सौफको साग Fennel Leaf
के.जी.
रु 125
 
रु 105
 
पुदीना
के.जी.
रु 190
 
रु 175
 
गान्टे मूला Turnip A
के.जी.
रु 125
 
रु 105
 
इमली Tamarind
के.जी.
रु 155
 
रु 145
 
तामा Bamboo Shoot
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
तोफु Tofu
के.जी.
रु 105
 
रु 95
 
गुन्दुक Gundruk
के.जी.
रु 235
 
रु 195
 
स्याउ Apple
के.जी.
रु 115
 
रु 105
 
केरा Banana
दर्जन
रु 85
 
रु 75
 
कागती Lime
के.जी.
रु 275
 -15.38%
रु 190
 -30.91%
अनार Pomegranate
के.जी.
रु 165
 
रु 125
 
तरबुजा Water Melon
के.जी.
रु 65
 
रु 53
 
मौसम Sweet Orange
के.जी.
रु 165
 
रु 125
 
भुर्इ कटहर Pineapple
प्रति गोटा
रु 115
 
रु 105
 
काक्रो Cucumber
के.जी.
रु 75
 
रु 48
 -7.69%
नासपाती Pear
के.जी.
रु 48
 
रु 38
 
मेवा Papaya
के.जी.
रु 85
 
रु 75
 
लप्सी Mombin
के.जी.
रु 55
 
रु 38
 
अदुवा Ginger
के.जी.
रु 165
 
रु 125
 
खु्र्सानी सुकेको Chilli Dry
के.जी.
रु 290
 
रु 245
 
खु्र्सानी हरियो Chilli Green
के.जी.
रु 85
 
रु 78
 
भेडे खु्र्सानी Capsicum
के.जी.
रु 95
 -17.39%
रु 78
 -20.41%
लसुन हरियो Garlic Green
के.जी.
रु 205
 
रु 195
 
हरियो धनिया Coriander Green
के.जी.
रु 205
 
रु 195
 
लसुन सुकेको चाइनिज Garlic Dry Chinese
के.जी.
रु 175
 
रु 125
 
लसुन सुकेको नेपाली Garlic Dry Nepali
के.जी.
रु 140
 
रु 95
 
माछा ताजा Fish Fresh
के.जी.
रु 275
 
रु 253
 

Today's Exchange Rates

Name Price Changed By
Gold रु 55,861.90 0.000 0.00 %
Silver रु 673.73 0.000 0.00 %
US $ रु 115.23 0.000 0.00 %
AU $ रु 84.07 0.000 0.00 %
UK £ रु 150.64 0.000 0.00 %
Updated: September 23, 2018, 8:39 am

Petrol/Diesel Stock in Nepal

Fuel Price/L Qty(KL) Changed %
Petrol रु 99 11592  390.15%
Diesel रु 75 38556  508.33%
Kerosene रु 75 576  423.64%
AirlineTF रु 980 6300  2,150.00%
LPG रु 1,400 19971  2,613.45%
Nepal Oil Corp: March 21, 2018

Copyright © Sastoramro.com 2018.